دانلود گزارش کارآموزی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
آشنایی با دستگاههای مورد استفاده در آزمایشگاههای متالوگرافی
۱- دستگاه سنباده
۲- دستگاه پولیش مکانیکی
۳- دستگاه برش
۴- دستگاه مانت
۵- بررسی ریز ساختارهای انعکاسی با میکروسکوپ
۶- پولیش شیمیایی – محلولهای اچ
) آشنایی کلی با مکان کارآموزی
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
Isfahan Science & Technology Town

دریافت فایل به خواندن ادامه دهید